Kadıköylü Enderunî Ali Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Kadıköylü Enderunî Ali Bey
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım
Kaydet beni de defter-i uşşâka a mâhım
Affeyle eğer şûh-i cihân varsa günâhım
Kaydet beni de defter-i uşşâka a mâhım

Hülyâ-yı visâlin ile var dide bin efkâr
Aşkın ile mihnetlere ettin beni dûçar
Tecdîd ola dersen yeni baştan dîl-i nâçâr
Kaydet beni de defter-i uşşâka a mâhım

Video yorumları

Münir Nurettin Selçuk

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır ahım

Özer Özel

Aşkın ile Bülbül Gibi Artmaktadır Ahım - Özer Özel - Muhabbet Nağme - TRT Avaz

Notası

Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım notası

Bir yanıt yazın