Âteş-i sûzan-ı firkat yaktı cism-ü cânımı

Eserin künyesi

Beste: Hacı Fâik Bey
Güfte: Mehmet Sâdi Bey
Makam: Hicâz makâmı
Usûl: Curcuna usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Âteş-i sûzan-ı firkat yaktı cism-ü cânımı
Bir harâb âbâda döndürdü dil-i varânımı
Neyle teskîn eyleyim bu dîde-i giryânımı
Çünkü aldırdım elimden sevgili cânânımı
Ağla çeşmim, ağla, durma gitti elden nazlı yâr
Çağla ey eşk-i terim, çağla misâl-i cûybâr

Not: Hacı Fâik Bey, bu eseri Hacı Ârif Bey‘in vefatı üzerine üzüntüsünü dile getirmek için bestelemiştir.

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı

Güzide Kasacı

Ateş-i Sûzân-ı Firkat Yaktı Cism ü Cânımı (Güzide Kasacı)

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı

Notası

Âteş-i sûzan-ı firkat yaktı cism ü cânımı notası - 1
Âteş-i sûzan-ı firkat yaktı cism ü cânımı notası - 2

Yorumunuz