Hacı Fâik Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Fâik Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Âteş-i sûzan-ı firkat yaktı cism-ü cânımı
Bir harâb âbâda döndürdü dil-i varânımı
Neyle teskîn eyleyim bu dîde-i giryânımı
Çünkü aldırdım elimden sevgili cânânımı
Ağla çeşmim, ağla, durma gitti elden nazlı yâr
Çağla ey eşk-i terim, çağla misâl-i cûybâr

Not: Hacı Fâik Bey, bu eseri Hacı Ârif Bey‘in vefatı üzerine üzüntüsünü dile getirmek için bestelemiştir.

Video yorumları

Özdal Orhon

Güzide Kasacı

Muazzez Abacı

Notası

Âteş-i sûzan-ı firkat yaktı cism ü cânımı notası - 1
Âteş-i sûzan-ı firkat yaktı cism ü cânımı notası - 2

Bir yanıt yazın