Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın

Bestesi Selânikli Ahmet Bey‘e ait olan, hüzzâm makâmı, türk aksağı usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın
Sevdâsına düştü yine bir âfet-i cânın
Âzâde-i aşk olmuş iken hayli zamandır
Âvâresi oldu yine bir rûh-i revânın

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Bağlandı Gönül Zülfüne Bir Yosma Civânın (HÜZZAM)R.G.

Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ Sözeri - Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın

Dîdâr Aliye Koyuncu

DİDAR ALİYE KOYUNCU Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın

Notası

Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın notası

Yorumunuz