Selânikli Ahmet Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Selânikli Ahmet Bey
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın
Sevdâsına düştü yine bir âfet-i cânın
Âzâde-i aşk olmuş iken hayli zamandır
Âvâresi oldu yine bir rûh-i revânın

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Perihan Altındağ Sözeri

Dîdâr Aliye Koyuncu

Notası

Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın notası

Bir yanıt yazın