Bana neler va’d etmiştin hayâl imiş meğer

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Neveser Kökdeş
Makam: Nihâvend makâmı
Usûl: Semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Bana neler va’d etmiştin hayâl imiş meğer
Hani ettiğin yeminler riyâ imiş meğer
Sevip ayrılmak ne müşkül bunu bilseydin eğer
Aldandı gönül ne çâre böyle imiş kader
Ümitsiz hayât olmaz, gönülde sevdâ solmaz
Her gecenin sabahı var, belki bir gün doğar

Eserin youtube.com’da uygun video yorumu kalmamış… 🙁

Notası

Bana neler vâdetmiştin hayâl imiş meğer notası

Yorumunuz