Neveser Kökdeş

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Neveser Kökdeş
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bana neler va’d etmiştin, hayâl imiş meğer
Hani ettiğin yeminler riyâ imiş meğer
Sevip ayrılmak ne müşkül bunu bilseydin eğer
Aldandı gönül ne çâre böyle imiş kader
Ümitsiz hayât olmaz, gönülde sevdâ solmaz
Her gecenin sabahı var, belki bir gün doğar

Video yorumları

Bülent Okan

Bana neler vâdetmiştin-Neveser Kökdeş Şarkısı

Eserin youtube.com’da başka video yorumu kalmamış… 🙁

Notası

Bana neler vâdetmiştin hayâl imiş meğer notası

Bir yanıt yazın