Eserin künyesi

Bestecisi: Râkım Elkutlu
Güfte şairi: Hüseyin Mayadağ
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr
Sende Leylâ bende Mecnûn olmak istidâdı var
Gelmesin eyyâm-ı hârın bitmesin artık bahar
Sende Leylâ bende Mecnûn olmak istidâdı var

Türkçe karşılığı
Ey nazlı sevgili, yıllarca bekledim, fakat gelmedin.
Anlaşılıyor ki senin Leylâ, benim Mecnun olma ihtimalimiz var.
Dikenin mevsimi geçmesin, bahar artık gelmesin; nasılsa senin
Leylâ, benim Mecnun olma ihtimalimiz var.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Bekledim Yıllarca Lâkin Gelmedin Ey Nazlı Yar (HÜZZAM)R.G.

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr

Selma Ersöz

Selma Ersöz - Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr

Münip Utandı

Münip Utandı - Bekledim Yıllarca Lakin Gelmedin Ey Nazlı Yar (Official Lyric Video)

Notası

Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr notası

Bir yanıt yazın