Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gültenim

Bestesi Tanbûrî Hikmet Bey‘e, güftesi İhsan Râif Hanım‘a ait olan, şevk-efzâ makâmı, devr-i hîndî usûlündeki şarkı.

Sözleri

Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gültenim
Gözlerin kur’an-ı aşkımdır kucağın cennetim
Olsa da hattâ cehennem orda yanmak isterim
Gözlerin kur’an-ı aşkımdır kucağın cennetim

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman-Ben esiri handenim üftadenim ey gültenim

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - BEN ESİRİ HANDENİM

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Ben Esîr-i Handenim Üftâdenim Ey Gül Tenim (ŞEVK EFZA)R.G.

Melihat Gülses

Ben Esiri Handenim Üftadenim Ey Gültenim

Notası

Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gültenim notası

Yorumunuz