Ben sazıma yeter dedim dur dedim

Bestesi Erdinç Çelikkol‘a, güftesi Dr. Ayten Uğuralp’e ait olan, uşşak makâmı, nîm sofyan usûlündeki şarkı.

Sözleri

Ben sazıma yeter dedim dur dedim
Şu gönlüme sırça saray kur dedim
O coşkuyla tellerine vur dedim
Vur ki gamım, dersim, kahrım kalmasın
Felek sensiz şu canımı almasın

Nakarat:
Aman gönül, tutuş gönül, yan gönül
Biraz benim sende gözüm var gönül
Kerem et de şu garibi al gönül

Yavaş yavaş tükenince ömürler
Yeni yeni aşka düşer gönüller
Erişemez ne bülbüller ne güller
Dokundukça tellerine dem bu dem
Bu nağmeye gönül koydu ol âlem

Video yorumları

Erdinç Çelikkol

ERDİNÇ ÇELİKKOL Ben sazıma yeter dedim

Serdar Kâşıkçılar

SERDAR KAŞIKÇILAR Ben sazıma yeter dedim

Notası

Ben sazıma yeter dedim dur dedim notası - 1
Ben sazıma yeter dedim dur dedim notası - 2

Yorumunuz