Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme

Bestesi Bimen Şen‘e, güftesi Enderûnî Vâsıf‘a ait olan, segâh makâmı, ağır aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme
Andelîb-i aşkınım hasretle hâmûş eyleme
Gönlümü sahbây-ı hicrânınla serhoş eyleme
Her ne cevr eylersen et ahdi ferâmûş eyleme

Video yorumları

Bülent Ersoy

Bensiz Ey Gül Gülşen-i Alemde Mey Nûş Eyleme (Bülent Ersoy) Official Audio #bülentersoy - Esen Müzik

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Bensiz Ey Gül Gülşen-i Âlemde Mey Nûş Eyleme (SEGÂH)R.G

Mustafa Sağyaşar

Mustafa Sağyaşar - Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nuş eyleme

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nuş eyleme

Hülya Sözer

Hülya Sözer - Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nuş eyleme

Yıldırım Bekçi

YILDIRIM BEKÇİ £££ Bensiz Ey Gül Gülşen-i Alemde Mey Nuş Eyleme & SAZLAR £££ Peşrev

Ayşe Ekiz

Bensiz ey gül gülşeni AYŞE EKİZ

Notası

Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme notası - 1
Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme notası - 2

Bir yorum

  1. Ömer Erdinç

Yorumunuz