Berdâr olalı zülfüne yâr fikr-ü hayâlim

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e ait olan, kürdîli hicazkâr makâmı, yürük semâî usûlündeki şarkı.

Sözleri

Berdâr olalı zülfüne yâr fikr-ü hayâlim
Râm etdi dili seng-i sitem ile o zâlim
Artık siteme sabredecek kalmadı hâlim
Tedbirde kusûr eylemedim gerçi ne çâre
Râm etdi dili seng-i sitem ile o zâlim

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Berdâr Olalı Zülfüne Yâr Fikr-ü Hayâlim (KÜRDİLİ HİCAZKAR)R.G.

Suat Kılıç

Suat KILIÇ-Berdar Olalı Zülfüne Yar Fikr-ü Hayalim (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Berdâr olalı zülfüne yâr fikr-ü hayâlim notası

Yorumunuz