Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Berdâr olalı zülfüne yâr, fikr-ü hayâlim
Râm etdi, dili seng-i sitem ile, o zâlim
Artık, siteme sabredecek, kalmadı hâlim
Tedbirde, kusûr eylemedim, gerçi, ne çâre
Râm etdi, dili seng-i sitem ile, o zâlim

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Berdâr Olalı Zülfüne Yâr Fikr-ü Hayâlim (KÜRDİLİ HİCAZKAR)R.G.

Suat Kılıç

Suat KILIÇ-Berdar Olalı Zülfüne Yar Fikr-ü Hayalim (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Berdâr olalı zülfüne yâr, fikr-ü hayâlim notası

Bir yanıt yazın