Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı

Bestesi Ahmet Ârifî Bey‘e, güftesi Sabrî Bey’e ait olan, rast makâmı, aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı
Rahmedip yakmazdı bu derece cânımızı
Bu ne hikmetdir acep yâreme tes’ir etmez
Kâfir îmâna gelir dinlese efgânımızı
Temelinden yıkılıp oldu harâb içre harâb

Nice tâmir edelim bu dil-i virânımızı
Sabr ü sâmânımız dîdelerin etdi harâb
Şimdi içmek mi diler gamzelerin kanımızı
Eder aşk ehl-i fedâ vârını artık Sabrî
Varalım biz dahî takdîm edelim cânımızı

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sâbite Tur Gülerman - Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı - Rast Şarkı

Notası

Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı notası - 1
Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı notası - 2

Yorumunuz