Ahmet Arifî Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Ahmet Ârifî Bey
Güfte şairi: Sabrî Bey
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bilse, bir kerre o şûh, hâl-i perîşânımızı
Rahmedip, yakmazdı, bu derece cânımızı
Bu ne hikmetdir acep, yâreme tes’ir etmez
Kâfir, îmâna gelir, dinlese efgânımızı
Temelinden yıkılıp, oldu harâb, içre harâb

Nice tâmir edelim, bu dil-i virânımızı
Sabr ü sâmânımız, dîdelerin etdi harâb
Şimdi, içmek mi diler, gamzelerin kanımızı?
Eder, aşk ehl-i fedâ, vârını artık Sabrî
Varalım, biz dahî takdîm edelim, cânımızı

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sâbite Tur Gülerman - Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı - Rast Şarkı

Notası

Bilse, bir kerre o şûh, hâl-i perîşânımızı notası - 1
Bilse, bir kerre o şûh, hâl-i perîşânımızı notası - 2

Bir yanıt yazın