Ûdî Afet Mısırlıyan

Eserin künyesi

Bestecisi: Ûdî Âfet Mısırlıyan
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir âşık-ı dil-hastayı dilşâd edecek yok
Sûzân olana çâre ne imdâd edecek yok
Feryâd ederim hâlbuki bir dâd edecek yok
Sûzân olana çâre ne imdâd edecek yok

Video yorumları

Güzin Değişmez

Sâbite Tur Gülerman

İsim belirtilmemiş…

Notası

Bir âşık-ı dil-hastayı dilşâd edecek yok notası

Bir yanıt yazın