Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Hafîf usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde
Âteş dökülürse yeridir âr-ı serimde
Her lâhza hayâli duruyor dîdelerimde
Takdire nedir çâre bu varmış kaderimde

Not: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi, bu eserini oğlu Sâlih’in vefâtından sonra bestelemiştir.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Mustafa Doğan Dikmen

Volkan Gözübüyük

Notası

Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde notası - 1
Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde notası - 2

Bir yanıt yazın