Bir gonca-fem’in yaresi vardır ciğerimde bestesi

Sözleri

Bir gonca-fem’in yâresi vardır ciğerimde
Âteş dökülürse yeridir âr-ı serimde
Her lâhza hayâli duruyor dîdelerimde
Takdire nedir çâre bu varmış kaderimde

Not: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi, bu eserini oğlu Sâlih’in vefâtından sonra bestelemiştir.

Eserin künyesi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Beyâtî makamı
Usûl: Hafîf usûlü
Form: Beste formu

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Bir Gonce Femin Yâresi Vardır Ciğerimde (BAYATİ)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Bir Gonce Femin Yâresi Vardır Ciğerimde (BAYATİ)R.G.

Volkan Gözübüyük

Volkan GÖZÜBÜYÜK - Bir Gonca Femin Yaresi Vardır Ciğerimde

Notası

Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde notası