Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül şarkısı

Sözleri

Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül
Derdi iki olduğuna âh eyledi bülbül
Mâtemzede zannetti görüp dûd-i siyâhı
Bir âh ile gülzârı siyâh eyledi bülbül

Eserin künyesi

Beste: Hacı Ârif Bey
Güfte: Nevres Efendi
Makam: Karcığar makamı
Usûl: Sengin semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Bir Goncaya Bir Hâre Nigâh Eyledi Bülbül (PEŞREVLİ) (KARCİĞAR)R.G.

Nurten Demirkol

Nurten DEMİRKOL-Bir Goncaya Bir Hâre Nigâh Eyledi Bülbül (PEŞREVLİ)(KARCİĞAR)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Bir Goncaya Bir Hâre Nigâh Eyledi Bülbül (KARCİĞAR)R.G.

Notası

Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül notası