Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Nevres Efendi
Makâmı: Karcığar makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir goncaya, bir hâre nigâh, eyledi, bülbül
Derdi iki, olduğuna, âh, eyledi, bülbül
Mâtemzede, zannetti, görüp dûd-i, siyâhı
Bir âh, ile, gülzârı, siyâh eyledi, bülbül

Video yorumları

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Bir Goncaya Bir Hâre Nigâh Eyledi Bülbül (PEŞREVLİ) (KARCİĞAR)R.G.

Nurten Demirkol

Nurten DEMİRKOL-Bir Goncaya Bir Hâre Nigâh Eyledi Bülbül (PEŞREVLİ)(KARCİĞAR)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Bir Goncaya Bir Hâre Nigâh Eyledi Bülbül (KARCİĞAR)R.G.

Notası

Bir goncaya, bir hâre nigâh, eyledi, bülbül notası

Bir yanıt yazın