Münir Nurettin Selçuk

Eserin künyesi

Bestecisi: Münir Nurettin Selçuk
Güfte şairi: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir gülşene, vardık ki, uzak, mihr ile, mehden
Gelmiş ve gelenler, bütün, erbâb-ı, günehden
Susmaz mı, hevâsında, öten, bülbül-i, mâtem?
Feryâd, bu gülşendeki, âheng-i, siyehden

Mâtemse eğer, anlaşılan, reng-i, siyehden
Kabrim de, benim, olmalıdır, seng-i, siyehden
Şems olmasa, bülbül de, olur, gül de, siyeh, reng
Feryâd, bu gülşendeki, âheng-i, siyehden

Video yorumları

Münir Nurettin Selçuk

Notası

Bir gülşene, vardık ki, uzak, mihr ile, mehden notası - 1
Bir gülşene, vardık ki, uzak, mihr ile, mehden notası - 2

Bir yanıt yazın