Eserin künyesi

Bestecisi: Münir Nurettin Selçuk
Güfte şairi: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile mehden
Gelmiş ve gelenler bütün erbâb-ı günehden
Susmaz mı hevâsında öten bülbül-i mâtem
Feryâd bu gülşendeki âheng-i siyehden

Mâtemse eğer anlaşılan reng-i siyehden
Kabrim de benim olmalıdır seng-i siyehden
Şems olmasa bülbül de olur gül de siyeh reng
Feryâd bu gülşendeki âheng-i siyehden

Video yorumları

Münir Nurettin Selçuk

Notası

Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile mehden notası - 1
Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile mehden notası - 2

Bir yanıt yazın