Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile mehden şarkısı

Sözleri

Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile mehden
Gelmiş ve gelenler bütün erbâb-ı günehden
Susmaz mı hevâsında öten bülbül-i mâtem
Feryâd bu gülşendeki âheng-i siyehden

Mâtemse eğer anlaşılan reng-i siyehden
Kabrim de benim olmalıdır seng-i siyehden
Şems olmasa bülbül de olur gül de siyeh reng
Feryâd bu gülşendeki âheng-i siyehden

Eserin künyesi

Beste: Münir Nurettin Selçuk
Güfte: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makam: Mâhur makamı
Usûl: Curcuna usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Münir Nurettin Selçuk

Münir Nurettin Selçuk - Bir Gülşene Vardık (1948)

Notası

Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile mehden notası