Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem

Eserin künyesi

Bestecisi: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Makâmı: Nişâburek makâmı
Usûlü: Hafîf usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem
Câm-ı lebini neş’ve-i sahbâya değişmem
Ermezken elim meyve-i vasla yine ammâ
Bir kamet-i mevzûnunu tûbâya değişmem

Gel nazlı cenan, gonca dehân
Sen kaşı kemansın a civân
Bir kerre yüzün görmek için
Kalmadı sabrım gel aman

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem

Yıldırım Gürses

Yıldırım Gürses - Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem

Ziya Taşkent

Ziya Taşkent - Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem

Nursal Ünsal Birtek

Nursal Ünsal Birtek - Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem

Notası

Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem notası