Bir merhaleden güneşle derya görünür

Eserin künyesi

Besteleyen: Münir Nurettin Selçuk
Sözünü yazan: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makamı: Uşşak makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir merhaleden güneşle derya görünür (Hey)
Bir merhaleden her iki dünyâ görünür (Hey)
Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer (Yar)
Geçmiş, gelecek cümlesi rüya görünür (Hey)

Video yorumları

Çiğdem Yarkın

BİR MERHALEDEN GÜNEŞLE DERYÂ GÖRÜNÜR - Solist: Çiğdem Yarkın

Notası

Bir merhaleden güneşle derya görünür notası

Yorumunuz