Sultan 3. Selim

Eserin künyesi

Bestecisi: Sultan 3. Selim
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Şehnâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir nev-civâne, dil müptelâdır
Hem vâre kârı, lütfu vefâdır
Meftûnu olsa âlem, sezâdır
Nazik tabiat, bir dil-rubâdır

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman-Bir nev civane dil müpteladır

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Bir Nev Civâne Dil Müptelâdır (ŞEHNAZ)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Bir nev-civâne dil müptelâdır

Aslı Pakalınlar

Aslı PAKALINLAR-Bir Nev Civâne Dil Müptelâdır (ŞEHNAZ)R.G.

Notası

Bir nev-civâne, dil müptelâdır notası - 1
Bir nev-civâne, dil müptelâdır notası - 2

Bir yanıt yazın