Bir nev-civâne dil müptelâdır

Bestesi Sultan 3. Selim‘e, güftesi Enderûnî Vâsıf‘a ait olan, şehnâz makâmı, aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bir nev-civâne dil müptelâdır
Hem vâre kârı lütfu vefâdır
Meftûnu olsa âlem sezâdır
Nazik tabiat bir dil-rubâdır

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman-Bir nev civane dil müpteladır

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Bir Nev Civâne Dil Müptelâdır (ŞEHNAZ)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Bir nev-civâne dil müptelâdır

Aslı Pakalınlar

Aslı PAKALINLAR-Bir Nev Civâne Dil Müptelâdır (ŞEHNAZ)R.G.

Notası

Bir nev-civâne dil müptelâdır notası - 1
Bir nev-civâne dil müptelâdır notası - 2

Yorumunuz