Rahmi Bey

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Rahmi Bey
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te’sir
Hep yâreli seslerle eder rûhumu teshîr
Hicranzede sevdâları eyler bana tasvîr
Hep yâreli seslerle eder rûhumu teshîr

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sir

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Bir sihr-i tarab nağme-i sazındaki tesir

Mediha Şen Sancakoğlu

MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU- Bir Sihr i Tarab Name i Sazındaki Tesir & Keman Taksimi

Gönül Aköz

Gönül AKÖZ-Bir Sihr-i Tarab Nağme-i Sazındaki Tesir (SÛZNÂK)R.G.

Yıldırım Gürses

Yıldırım GÜRSES-Bir Sihr-i Tarab Nağme-i Sazında Tesir (Keman Tak.)(SÛZNÂK)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Bir Sihr-i Tarab Nağme-i Sazındaki Tesir (SÛZNÂK)R.G.

Notası

Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sir notası

Bir yanıt yazın