Cân ü dilimiz lûtf-ı keremkâr ile ma’mûr

Eserin künyesi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Sultânîyegâh makâmı
Usûl: Hafîf usûlü
Form: Beste formu

Sözleri

Cân ü dilimiz lûtf-ı keremkâr ile ma’mûr
Güftâr-ı şeker-handı eder âlemi mecbûr
Emsâlini göz görmedi gûş etmedi âlem
Dâim ede Hakk zât-ı sühândânını mesrûr

Türkçe karşılığı:
Canımız ve gönlümüz, sevgilinin cömertliğiyle şen.
Tatlı dilinden dökülen sözler, dünyânın gönlünü alır.
Bir benzerini dünyâda ne gören vardır, ne de işiten.
Allah, onun söz söylemeyi bilen kişiliğini şenlendirsin ve sürekli kılsın.

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşça - Can ü Dilimiz Lütf-ı Keremkar İle ma'mür (Official Video)

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Cân-ü Dilimiz Lûtf-i Şehenşâh İle Mâ'mûr (SULTAN-İ YEGÂH)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban - Can-ü Dilimiz Lütf-u Keremkar İle Ma'mur

Notası

Cân ü dilimiz lûtf-ı keremkâr ile ma'mûr notası

Yorumunuz