Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Sultânîyegâh makâmı
Usûlü: Hafîf usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Cân ü dilimiz, lûtf-ı keremkâr ile, ma’mûr
Güftâr-ı şeker-handı, eder âlemi, mecbûr
Emsâlini, göz görmedi, gûş etmedi, âlem
Dâim ede, Hakk zât-ı, sühândânını, mesrûr

Türkçe karşılığı

Canımız ve gönlümüz, sevgilinin cömertliğiyle şen.
Tatlı dilinden dökülen sözler, dünyânın gönlünü alır.
Bir benzerini dünyâda ne gören vardır, ne de işiten.
Allah, onun söz söylemeyi bilen kişiliğini şenlendirsin ve sürekli kılsın.

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşça - Can ü Dilimiz Lütf-ı Keremkar İle ma'mür (Official Video)

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Cân-ü Dilimiz Lûtf-i Şehenşâh İle Mâ'mûr (SULTAN-İ YEGÂH)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban - Can-ü Dilimiz Lütf-u Keremkar İle Ma'mur

Notası

Cân ü dilimiz, lûtf-ı keremkâr ile, ma'mûr notası

Bir yanıt yazın