Adnan Çoban

Psikiyatri Uzmanı, Müzik – Beyin Araştırmacısı ve ses sanatçısı Doç. Dr. Adnan Çoban.

Uzmanlık Alanları

Müzikle Tedavi (Müzikterapi)

Şizofreni

Madde Bağımlılığı

Obezite ve Beslenme Sorunları

Uzay ve Havacılık Psikolojisi

Spor Psikolojisi

Fiziksel Hastalıklardaki Psikiyatrik Problemler

Adnan Çoban kimdir

Öz geçmişi

1968 yılında İstanbul’da dünyâya gelen Adnan Çoban, 1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Mezuniyet sonrası bir süre S.S.K. İstanbul Hastanesinde Anestezi asistanlığı, Haseki Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi asistanlığı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Ortopedi asistanlığı yaptıktan sonra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Psikiyatri ihtisasını tamamlamıştır.

Özellikle psikiyatri dışı hastalıklardaki; ruhsal sorunlar, alkol ve madde bağımlılığı ve şizofreni alanında çalışmalar yapmaktadır. Dünyâ Şizofreni Derneğinin kurucularındandır. Müzik ve beyin ilişkisini ortaya koyan elektrofizyolojik araştırmalarını yurt dışında tanıtma imkanı elde etmiştir.

Hekimlik icraatının yanında, Türk musikisine olan sevgisi ve kabiliyeti doğrultusunda çalışmalar yapmakta, T.R.T.’de ses sanatkarı olarak programlara katılmaktadır.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, Prof. Dr. Selahattin İçli ve Prof. Dr. Nevzat Atlığ gibi üstatlardan Türk Sanat Musikisi hakkında eğitim almıştır.

Kurduğu Türk Tedavi Musikisi uygulama ve araştırma grubu (TÜTEM) ile birlikte, müzikle tedavinin Türkiye’de bilimsel normlara uygun bir şekilde uygulanması konusunda projeler yürütmekte, halka tanıtımı için “Müzikleterapi Konserleri” ve “Müzik ve Sağlık Seminerleri” yapmaktadır.

NP iSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesinde çocuklar, özürlüler ve alkol – madde bağımlılarıyla çalışmaların yürütüldüğü Müzikterapi Birimini kurmuş ve 2009 yılına kadar idareciliğini yapmıştır.

Halen kurucusu olduğu HTA Grup bünyesinde psikiyatrik danışmanlık, müzikterapi çalışmaları ve eğitim – danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Adnan Çoban’ın pek çok bilimsel çalışma ve makalesinin yanında, “Bağımlılıklar”, “Müzikterapi – Ruh Sağlığı İçin Müzikle Tedavi” ve “Şizofreni” konu başlıklı üç kitabı bulunmaktadır. Kaynak: adnancoban.com.tr

Bir yanıt yazın