Kemânî Tatyos Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Tatyos Efendi
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

(Ah) Cânâ, firkatinle sînemi, ben dağlarım
Yâdedip, eyyâm-ı vaslın dembedem, kan ağlarım
Şimdi, mâtem-gîr-i hüzn oldu, siyahlar bağlarım
Yâdedip, eyyâm-ı vaslın dembedem, kan ağlarım

Video yorumları

Selçuk Aygan

Selçuk Aygan - Ah cânâ firkatinle sinemi ben dağlarım

Neşe Dursun

NEŞE DURSUN Ah cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım

Nevâl Güleç

Neval Güleç / Âh cânâ firkatinle sinemi ben dağlarım

Notası

Cânâ, firkatinle sînemi, ben dağlarım notası

Bir yanıt yazın