Cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım

Eserin künyesi

Besteleyen: Kemânî Tatyos Efendi
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

(Ah) Cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım
Yâdedip eyyâm-ı vaslın dembedem kan ağlarım
Şimdi mâtem-gîr-i hüzn oldu siyahlar bağlarım
Yâdedip eyyâm-ı vaslın dembedem kan ağlarım

Video yorumları

Selçuk Aygan

Selçuk Aygan - Ah cânâ firkatinle sinemi ben dağlarım

Neşe Dursun

NEŞE DURSUN Ah cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım

Nevâl Güleç

Neval Güleç / Âh cânâ firkatinle sinemi ben dağlarım

Notası

Cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım notası

Yorumunuz