Tanbûrî Mustafa Çavuş

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Tanbûrî Mustafa Çavuş
Makâmı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Çıkalım sayd-ü şikâre
Çatarız belki o yâre
Geçmez gönül dilberinden
Dokunur zülf-i nigâre

Hüsnün gören seni ister
Aç yüzünü perçem göster (Aç fesini perçem göster)
Gel gülüm gel aman aman
Yanıyor âşık-ı biçâre aman aman
Tarabyalı bir civâne

Hüsnünü gâyet beğendim
Sarmağa belin özendim
Âteşin beni yakıyor
Pek sakın zülf-i kemendim

Video yorumları

Müzeyyen Senar

Çıkalım Saydı Şikare

Ârif Sâmi Toker

Arif Sami Toker - Çıkalım sayd-ı şikâre

Semra Ersoylu

Semra Ersoylu - Çıkalım sayd-ı şikâre

Çiğdem Yarkın

Çiğdem YARKIN-Çıkalım Sayd-ü Şikâre (BAYATİ)R.G.

Notası

Çıkalım sayd-ü şikâre notası

Bir yanıt yazın