Tanbûrî Cemil Bey besteleri

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanburî Cemil Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Def’i nâliş eylerim hep seyr-i ruhsârınla ben
Arz-ı çehre eyle gül şen-şatır ol pîşinde sen
Gayrı kurtulsun bu kalb-i pür-enînim giryeden
Arz-ı çehre eyle gül şen-şatır ol pîşinde sen

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Def i nâliş eylerim hep seyr-i ruhsarınla ben

Ertan Bilgi

Def'-i Nâliş Eylerim Hep, Seyr-i Ruhsârınla Ben (feat. Ertan Bilgi) (Kürdilihicazkâr Şarkı)

Notası

Def'i nâliş eylerim hep seyr-i ruhsârınla ben notası

Bir yanıt yazın