Tanbûrî Nûman Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Nûman Ağa
Makâmı: Sabâ makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Değilsem de sana lâyık efendim
Ne çâre âşıkam âşık efendim
Beni kıl vaslına lâyık efendim
Ne çâre âşıkam âşık efendim

Video yorumları

Hilâl Çelebi

Tâhir Engin İçöz

Vedat Kaptan Yurdakul

Notası

Değilsem de sana lâyık efendim notası

Bir yanıt yazın