Değişmem İstanbul’u hiç bir şeyle cihânda

Eserin künyesi

Besteleyen: Âmir Ateş
Sözünü yazan: Hayri Köroğlu
Makamı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Değişmem İstanbul’u hiç bir şeyle cihânda,
Gözümden bir an gitmez Bebek de Emirgan da,
Bak ne diyor bülbüller bütün gün Aşiyan’da,
Geğişmem İstanbul’u hiç bir şeyle cihanda.

Tanrı’nın bir lütfudur, öyle güzel ki boğaz,
Derde deva her zaman Yuşa’dan gelen avaz,
Türbelerinde niyaz, Eyüp Sultan’da namaz,
Değişmem İstanbul’u hiç bir şeyle cihânda.

Video yorumları

Âmir Ateş

Amir Ateş - DEĞİŞMEM İSTANBUL'U

Notası

Değişmem İstanbul'u hiç bir şeyle cihânda notası

Yorumunuz