Enderunî Ali Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Enderunî Ali Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Derdimi arz etmeğe ol şûha bir dem bulmadım
Hâlime hiç rahmeder âlemde, hemdem bulmadım
Ketmeder râzı derûnum yâri mahrem bulmadım
Yâre açtı yâreme amma ki merhem bulmadım
Hâsılı bu âlemi ben eski âlem bulmadım

Video yorumları

Nesrin Sipâhi

Gönül Söyler

Perihan Altındağ Sözeri

Alâeddin Şensoy

Notası

Derdimi arz etmeğe ol şûha bir dem bulmadım notası - 1
Derdimi arz etmeğe ol şûha bir dem bulmadım notası - 2

Derdimi arz etmeğe ol şûha bir dem bulmadım notası - 3

Bir yanıt yazın