Enderunî Ali Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Enderunî Ali Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Derdimi arz etmeğe ol şûha bir dem bulmadım
Hâlime hiç rahmeder âlemde, hemdem bulmadım
Ketmeder râzı derûnum yâri mahrem bulmadım
Yâre açtı yâreme amma ki merhem bulmadım
Hâsılı bu âlemi ben eski âlem bulmadım

Video yorumları

Nesrin Sipâhi

NESRİN SİPAHİ-DERDİMİ ARZ ETMEĞE OL ŞÛHA BİR DEM BULMADIM

Gönül Söyler

Gönül SÖYLER-Derdimi Arzetmeğe Ol Şûha Bir Dem Bulmadım (HİCAZ)R.G.

Perihan Altındağ Sözeri

Sadun Aksüt Sunumuyla & Perihan Altındağ Sözeri - Derdimi arz etmeye ol şûha bir dem bulmadım

Alâeddin Şensoy

Alaeddin Şensoy - Derdimi arz etmeye ol şûha bir dem bulmadım

Notası

Derdimi arz etmeğe ol şûha bir dem bulmadım notası - 1
Derdimi arz etmeğe ol şûha bir dem bulmadım notası - 2

Derdimi arz etmeğe ol şûha bir dem bulmadım notası - 3

Bir yanıt yazın