Dil-besteye lûtf-u keremin mâ-hazar eyle

Eserin künyesi

Beste: Kömürcüzâde Hâfız Mehmet Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Şevk-efzâ makâmı
Usûl: Ağır aksak semaî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Sözleri

Dil-besteye lûtf-u keremin mâ-hazar eyle
Üftâdelere şefkât ile bir nazâr eyle
Ümmîd ile dil oldu esir-i ser-i gîysû
Baştan çıkarırsın ânı âhir hazar eyle

Gel cânım nev edâsın pür vefâsın
Sen şeh-i lutf-u edâsın
Gel gel gel kerem eyle gel

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Dil besteye lutf-u keremin mâ hazar eyle

Notası

Dil-besteye lûtf-u keremin mâ-hazar eyle notası - 1
Dil-besteye lûtf-u keremin mâ-hazar eyle notası - 2

Yorumunuz