Kömürcüzâde Hâfız Mehmet Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kömürcüzâde Hâfız Mehmet Efendi
Makâmı: Şevk-efzâ makâmı
Usûlü: Ağır aksak semaî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Dil-besteye, lûtf-u keremin, mâ-hazar, eyle
Üftâdelere, şefkât ile, bir nazâr, eyle
Ümmîd ile, dil oldu, esir-i ser-i gîysû
Baştan, çıkarırsın ânı, âhir hazar, eyle

Gel cânım, nev edâsın, pür vefâsın
Sen, şeh-i lutf-u, edâsın
Gel, gel gel, kerem eyle, gel

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Dil besteye lutf-u keremin mâ hazar eyle

Notası

Dil-besteye, lûtf-u keremin, mâ-hazar, eyle notası - 1
Dil-besteye, lûtf-u keremin, mâ-hazar, eyle notası - 2

Bir yanıt yazın