Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor şarkısı

Sözleri

Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor
Vuslat eyyâmını dâim anıyor
Vâ’d-i ferdâya ne yapsın kanıyor
Cevrine ağlayarak katlanıyor

Türkçe karşılığı:
Zavallı gönül senin için yanıyor.
Daima kavuşma zamanını anıyor.
Ne yapsın ki “yarın” vaatine kanıyor.
Eziyetine gözyaşlarıyla katlanıyor.

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Mahmud Celâleddin Paşa
Makam: İsfahân makamı
Usûl: Devr-i hîndî usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Dil-i bî çâre senin çün yanıyor

Mediha Şen Sancakoğlu

MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU --Dil i bî çâre senin çün yanıyor & Ney Taksimi

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Dil-i Bîçâre Seninçün Yanıyor (ISFAHAN)R.G.

Notası

Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor şarkısı

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...