Mahmud Celâleddin Paşa

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Mahmud Celâleddin Paşa
Makâmı: İsfahân makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor
Vuslat eyyâmını dâim anıyor
Vâ’d-i ferdâya ne yapsın kanıyor
Cevrine ağlayarak katlanıyor

Türkçe karşılığı

Zavallı gönül senin için yanıyor.
Daima kavuşma zamanını anıyor.
Ne yapsın ki “yarın” vaatine kanıyor.
Eziyetine gözyaşlarıyla katlanıyor.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Dil-i bî çâre senin çün yanıyor

Mediha Şen Sancakoğlu

MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU --Dil i bî çâre senin çün yanıyor & Ney Taksimi

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Dil-i Bîçâre Seninçün Yanıyor (ISFAHAN)R.G.

Notası

Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor notası

Bir yanıt yazın