Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor

Eserin künyesi

Besteleyen ve sözünü yazan: Mahmud Celâleddin Paşa
Makamı: İsfahân makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor
Vuslat eyyâmını dâim anıyor
Vâ’d-i ferdâya ne yapsın kanıyor
Cevrine ağlayarak katlanıyor

Türkçe karşılığı:
Zavallı gönül senin için yanıyor.
Daima kavuşma zamanını anıyor.
Ne yapsın ki “yarın” vaatine kanıyor.
Eziyetine gözyaşlarıyla katlanıyor.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Dil-i bî çâre senin çün yanıyor

Mediha Şen Sancakoğlu

MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU --Dil i bî çâre senin çün yanıyor & Ney Taksimi

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Dil-i Bîçâre Seninçün Yanıyor (ISFAHAN)R.G.

Notası

Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor notası

Yorumunuz