Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Ferahnâk makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

(Ah) Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır (Ah ah aman ah)
Beni sevdâlara dûş eyleyen zülf-i siyahındır (Ah ah aman)

Ten ni ten ni ten nen ni tenen serv-i semen ten
Ah sana hem ben de hem üfkende aman
İşte kulun vay ah dîl-i bitabıma cûlar gibi aktın
Beni yaktın da uzaktan baktın (ah ah aman)
Efendim ah beni sevdâlara dûş eyleyen zülfi siyahındır (ah aman ah)

Koyup evvel bu hâle sonra lâyık mı demek zâlim (Ah ah aman)
Senin bu çektiğin cevr-ü cefâ kendi günâhındır (Ah ah aman)

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Notası

Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır notası - 1
Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır notası - 2
Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır notası - 3

Bir yanıt yazın