Dil-i bi-çareyi mecruh eden tiğ-i nigahındır ağır semaisi

Sözleri

(Ah) Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır (Ah ah aman ah)
Beni sevdâlara dûş eyleyen zülf-i siyahındır (Ah ah aman)

Ten ni ten ni ten nen ni tenen serv-i semen ten
Ah sana hem ben de hem üfkende aman
İşte kulun vay ah dîl-i bitabıma cûlar gibi aktın
Beni yaktın da uzaktan baktın (ah ah aman)
Efendim ah beni sevdâlara dûş eyleyen zülfi siyahındır (ah aman ah)

Koyup evvel bu hâle sonra lâyık mı demek zâlim (Ah ah aman)
Senin bu çektiğin cevr-ü cefâ kendi günâhındır (Ah ah aman)

Eserin künyesi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Ferahnâk makamı
Usûl: Aksak semaî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Dil-i bi-çareyi mecruh eden tig-i nigahındır

Notası

Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır notası