Dil-î pür ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz

Eserin künyesi

Beste: Buhurîzâde Mustafa Itrî
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Hisar makâmı
Usûl: Aksak semâî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Sözleri

Dil-î pür ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz
Dü çeşmin hûn-feşânım halka-i girdâbdır sensiz
Metâ-ı zindegî bâr oldu dûş-i cânâ hicrinle
Dil-i şûrîde hâlim şöyle ki bî-tâbdır sensiz

Türkçe karşılığı:
Izdırap dolu gönlüm sel dalgasıdır sensiz bir sel dalgası halindedir.
Kanlı gözyaşlarım sensiz bir girdap halkasına dönmüştür.
Senden ayrı yaşamak bana bir yük haline gelmiştir.
Öyle ki, perişan gönlüm sensiz, güçsüz kuvvetsiz kalmıştır.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Dil-i pür-ızdırabım mevce-i seylâbdır sensiz

Notası

Dil-î pür ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz notası

Yorumunuz