Buhurîzâde Mustafa Itrî

Eserin künyesi

Bestecisi: Buhurîzâde Mustafa Itrî
Makâmı: Hisar makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Dil-î pür ıztırâbım, mevce-i seylâbdır, sensiz
Dü çeşmin hûn-feşânım, halka-i girdâbdır sensiz
Metâ-ı zindegî bâr oldu, dûş-i cânâ hicrinle
Dil-i şûrîde hâlim, şöyle ki, bî-tâbdır, sensiz

Türkçe karşılığı

Izdırap dolu gönlüm sel dalgasıdır sensiz bir sel dalgası halindedir.
Kanlı gözyaşlarım sensiz bir girdap halkasına dönmüştür.
Senden ayrı yaşamak bana bir yük haline gelmiştir.
Öyle ki, perişan gönlüm sensiz, güçsüz kuvvetsiz kalmıştır.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Dil-i pür-ızdırabım mevce-i seylâbdır sensiz

Notası

Dil-î pür ıztırâbım, mevce-i seylâbdır, sensiz notası

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:9 Haziran 2024