Emin Ongan

Eserin künyesi

Bestecisi: Emin Ongan
Makâmı: Beyâtî arabân makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dildârına gamzenle ne taşlar atışın var
Şâhâne senin bir bakışın kaş çatışın var
Nâzınla cihanlar alacak bir satışın var
Şâhâne senin bir bakışın kaş çatışın var

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Notası

Dildârına gamzenle ne taşlar atışın var notası

Bir yanıt yazın