Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Nev-eser makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Diyemem, sîne-i berrâkı, semenden, gibidir
Yâsemen belki, o gül nahl-i, semenden, gibidir
Reng-i, bûy-i gülü, târife, ne zahmet, çekeyim
Gül, benim bildiğim, ey, gonca dehen, sen, gibidir

Video yorumları

Selmâ Ersöz

Selma Ersöz - Diyemem sine-i berrâkı semenden gibidir

Ahmed ŞâhinTanbur taksimi: Dr. Murat Sâlim Tokaç

Neveser Yürük Semai - Diyemem sine-i berrakı semenden (Gönül Makamı)

Notası

Diyemem, sîne-i berrâkı, semenden, gibidir notası - 1
Diyemem, sîne-i berrâkı, semenden, gibidir notası - 2

Bir yanıt yazın