Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Nev-eser makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir
Yâsemen belki o gül nahl-i sementen gibidir
Reng-i bûy-i gülü târife ne zahmet çekeyim
Gül benim bildiğim ey gonca dehen sen gibidir

Video yorumları

Selma Ersöz

Ahmed ŞâhinTanbur taksimi: Dr. Murat Sâlim Tokaç

Notası

Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir notası - 1
Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir notası - 2

Bir yanıt yazın