Dök zülfünü meydâna gel

Eserin künyesi

Besteleyen: Tanbûrî Mustafa Çavuş
Sözünü yazan: Âşık Hıfzî
Makamı: Hisar bûselik makâmı
Usûlü: Raks aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dök zülfünü meydâna gel
Sür atını ferzâne gel
Al daireni hengâme gel

Nakarat:
Bülbül senin, gülşen senin
Yâr, yâr aman aman
Âşıkınam hayli zaman
Dil muntazır teşrifine
Gel aman aman

Verdin cevap ünvân ile
Yaktın sînem sûzân ile
Müştâk sana bin can ile

Türkçe karşılığı:
Saçlarını dök, meydana gel.
Atını sür, satrançtaki vezir gibi gel.
Daireni al, eğlenceye gel.
Öyle yüce bir cevap verdin ki, kalbimi ateş gibi yaktın.
Seni bin canla özledim.
Dostluk bağını kopardın mı?
Sohbet kadehini kırdın mı?
Bâri ayrılık çektirme.

Video yorumları

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Dök zülfünü meydana gel

Sertab Erener

Dök Zülfünü Meydane Gel

Ahmed ŞahinMurat Irkılata ve Mehmet Kemiksiz

Hisârbuselik Şarkı - Dök zülfünü meydane gel #GönülMakamı

Notası

Dök zülfünü meydâna gel notası

Yorumunuz