Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Makâmı: Segâh makâmı
Usûlü: Ağır aksak semaî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Doldur getir, ey sâkî-i, gül-çehre piyâle
Sâgar yetişir, bu gecelik, def-i melâle
Aks eyleye, tâ bâde o ruhsâre-i âle
Bû vech ile, ver zevk-u safâ, bezm-i visâle

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Doldur Getir Sâkî-i Gül-çehre (PEŞREVLİ)(SEGÂH)R.G.

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Radyo Programı (Segâh) I

Münip Utandı

Doldur getir ey saki-i gül çehre piyale - Münip Utandı

Murat Irkılata

Murat IRKILATA-Doldur Getir Ey Sâki (SEGÂH)R.G.

Notası

Doldur getir, ey sâkî-i, gül-çehre piyâle notası - 1
Doldur getir, ey sâkî-i, gül-çehre piyâle notası - 2

Bir yanıt yazın