Doldur getir ey sâkî-i gül-çehre piyâle

Eserin künyesi

Beste: Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Segâh makâmı
Usûl: Ağır aksak semaî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Doldur getir ey sâkî-i gül-çehre piyâle
Sâgar yetişir bu gecelik def-i melâle
Aks eyleye tâ bâde o ruhsâre-i âle
Bû vech ile ver zevk-u safâ bezm-i visâle

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Doldur Getir Sâkî-i Gül-çehre (PEŞREVLİ)(SEGÂH)R.G.

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Radyo Programı (Segâh) I

Münip Utandı

Doldur getir ey saki-i gül çehre piyale - Münip Utandı

Murat Irkılata

Murat IRKILATA-Doldur Getir Ey Sâki (SEGÂH)R.G.

Notası

Doldur getir ey sâkî-i gül-çehre piyâle notası - 1
Doldur getir ey sâkî-i gül-çehre piyâle notası - 2

Yorumunuz