Dönsek mi bu aşkın şafağından şarkısı

Sözleri

Dönsek mi bu aşkın şafağından
Gitsek mi ekâlîm-i leyâle
Bizden daha evvel irişenler
Ağlar bir gün evvelki hayâle

Dönmek mi ne mümkün geri dönmek
Düştüyse gönüller bu melâle
Bir eldir ufuklardan uzanmış
Zulmet bizi çekmekte visâle

Eserin künyesi

Beste: Suphi Ziya Özbekkan
Güfte: Ahmet Hâşim
Makam: Müstear makamı
Usûl: Curcuna usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - DÖNSEK Mİ BU AŞKIN ŞAFAĞINDAN

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Dönsek Mi Bu Aşkın Şafağından (MÜSTEAR)R.G.

Notası

Dönsek mi bu aşkın şafağından notası