Dönsek mi bu aşkın şafağından

Eserin künyesi

Bestecisi: Suphi Ziya Özbekkan
Güfte şairi: Ahmet Hâşim
Makâmı: Müstear makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dönsek mi bu aşkın şafağından
Gitsek mi ekâlîm-i leyâle
Bizden daha evvel irişenler
Ağlar bir gün evvelki hayâle

Dönmek mi ne mümkün geri dönmek
Düştüyse gönüller bu melâle
Bir eldir ufuklardan uzanmış
Zulmet bizi çekmekte visâle

Video yorumları

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - DÖNSEK Mİ BU AŞKIN ŞAFAĞINDAN

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Dönsek Mi Bu Aşkın Şafağından (MÜSTEAR)R.G.

Notası

Dönsek mi bu aşkın şafağından notası - 1
Dönsek mi bu aşkın şafağından notası - 2