Suphi Ziya Özbekkan

Eserin künyesi

Bestecisi: Suphi Ziya Özbekkan
Güfte şairi: Ahmet Hâşim
Makâmı: Müstear makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dönsek mi, bu aşkın, şafağından?
Gitsek mi, ekâlîm-i leyâle?
Bizden, daha evvel, irişenler
Ağlar, bir gün, evvelki hayâle

Dönmek mi, ne mümkün, geri dönmek
Düştüyse gönüller, bu melâle
Bir eldir, ufuklardan uzanmış
Zulmet, bizi çekmekte, visâle

Video yorumları

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - DÖNSEK Mİ BU AŞKIN ŞAFAĞINDAN

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Dönsek Mi Bu Aşkın Şafağından (MÜSTEAR)R.G.

Notası

Dönsek mi, bu aşkın, şafağından notası - 1
Dönsek mi, bu aşkın, şafağından notası - 2

Bir yanıt yazın