Düşme dağda gezen geyik ardına

Eserin künyesi

Besteleyen: Kemençeci Nikolâki
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Beyâtî arabân makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Düşme dağda gezen geyik ardına
O geyiktir girmez senin zaptına
Niçin evvel varamadın farkına
Var o geyik senin olsun yâr benim

Video yorumları

Radife Erten

Radife Erten Bayatiaraban, Hüseyni, Uşşak radyo neşriyatı

Notası

Düşme dağda gezen geyik ardına notası

Yorumunuz