Düşme ey âşık hayâle yağma yok

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e, güftesi Mehmet Sâdi Bey‘e ait olan, isfahân makâmı, müsemmen usûlündeki şarkı.

Sözleri

Düşme ey âşık hayâle yağma yok
Yağma yok hân-ı visâle yağma yok
Eyleme bî-hûdenâle yağma yok
Yağma yok hân-ı visâle yağma yok

Türkçe karşılığı
Ey âşık boşuna hayale kapılma, yağma yok!
Yağma yok kavuşma sofrasına, yağma yok!
Boşuna inleme, yağma yok!
Yağma yok kavuşma sofrasına, yağma yok!

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Düşme Ey Âşık Hayâle Yağma Yok (ISFAHAN)R.G.

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Düşme Ey Âşık Hayâle Yağma Yok (ISFAHAN)R.G.

Ahat Uruk

Ahat URUK-Düşme Ey Âşık Hayâle Yağma Yok (ISFAHAN)R.G.

Notası

Düşme ey âşık hayâle yağma yok notası

Yorumunuz