Ebrûlerinin zâhmı nihândır ciğerimde

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Sultan 2. Mahmûd han
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu (Kalenderi)

Sözleri

Ebrûlerinin zâhmı nihândır ciğerimde (amân amân)
Gül rûhlerinin handeleri çeşm-i terimde (amân amân)
Sevdâ-yı muhâbbet esiyor şimdi serimde
Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde (amân amân)

Kelimelerin Türkçe karşılıkları
Ebrû: Kaş
Zâhm: Yara
Nihân: Gizli, saklı, bulunmayan, mevcut olmayan, sır
Rûh: Yanak, yüz, çehre
Hande: Gülme, gülüş, eğlenme, alay etme, açılma, patlama
Çeşm: Göz
Ter: Rutubetli, ıslak, yaş
Ser: Baş, kafa
Takdîr: Tanrı’nın isteği, kader

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Ebrûlerinin Zâhmı Nihândır Ciğerimde (HİCAZ)R.G.

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Ebrûlerinin zâhmı nihândır ciğerimde

Münip Utandı

Münip Utandı - Ebrulerinin zahm-ı nihandır ciğerimde

Burcu Göktürk

Burcu Göktürk | Ebrulerinin Zahm-ı Nihandır Ciğerimde (Canlı Performans) #BoğaziçiSesleri

Notası

Ebrûlerinin zâhmı nihândır ciğerimde notası - 1
Ebrûlerinin zâhmı nihândır ciğerimde notası - 2