Şâkir Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Şâkir Ağa
Güfte şairi: Süleyman Dâniş Efendi
Makâmı: Evc-ârâ makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû
Sihr etmede harût, nigeh işte budur bu
Reftârı gül, endâmî reviş, yosma kıyâfet
Bir âfet-i candır bakışı, dîdesi âhû

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sadun Aksüt Sunumuyla & Sabite Tur Gülerman - Efsun okur uşşâkına ol gamze-i câdû

Sevim Deran

Sevim Deran - Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Efsûn Okur Uşşâkına Ol Gamze-i Câdû (EVC ÂRÂ)R.G.

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Efsûn Okur Uşşâkına Ol Gamze-i Câdû (EVC ÂRÂ)R.G.

Notası

Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû notası - 1
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû notası - 2

Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû notası - 3

Bir yanıt yazın