Emine’min onbeşe bastı yaşı

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Muhlis Sabahattin Ezgi
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Emine’min (aman) onbeşe bastı yaşı
Cihanda yok (aman) Emine’min bir eşi
Yaktı beni o yosmanın ateşi
Eminem, Eminem duvağını tak da gel

Emine’min (aman) oyalı yemenisi
Emine’min (aman) bir içim su kendisi
Emine’min aşkının ben delisi
Eminem, Eminem duvağını tak da gel

Video yorumları

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Emine'min Aman Onbeşe Vardı Yaşı (HİCAZKÂR)R.G.

Mustafa Seyran

Mustafa Seyran - Emine'min aman onbeşe vardı yaşı

Afife Edipoğlu

Afife EDİPOĞLU-Emine'min Aman Onbeşe Vardı Yaşı (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Emine'min onbeşe bastı yaşı notası - 1
Emine'min onbeşe bastı yaşı notası - 2