Etti eser aşk cânıma

Eserin künyesi

Besteleyen: Erol Sayan
Sözünü yazan: Ahmet İzzet Efendi
Makamı: Bûselik makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Etti eser aşk cânıma
Var bir sözüm sultanıma
Mahfîce gelsin yanıma
Var bir sözüm sultanıma

Ben kimle gönül eyleyim
Sensiz cihanı neyleyim
Senden izin sor söyleyim
Var bir sözüm sultanıma

Ağyare etme rağbeti
Lûtfet unutma izzeti
Korkma uzatma sohbeti
Var bir sözüm sultanıma

Video yorumları

Rahmi Sönmezocak

Rahmi SÖNMEZOCAK-Etti Eser-i Aşk Cânıma (BÛSELİK)R.G.

Turhan Özek

Turhan Özek - Etti eser aşk canıma

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Etti Eser-i Aşk Cânıma (BÛSELİK)R.G.

Gönül Aköz

Gönül AKÖZ-Etti Eser Aşk Cânıma (BÛSELİK)R.G

Selma Sağbaş

Selma SAĞBAŞ-Etti Eser-i Aşk Cânıma (BÛSELİK)R.G.

Notası

Etti eser aşk cânıma notası - 1
Etti eser aşk cânıma notası - 2

Etti eser aşk cânıma notası - 3
Etti eser aşk cânıma notası - 4

Yorumunuz