Medenî Aziz Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Medenî Aziz Efendi
Güfte şairi: Âşık Ömer
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey çerh-i sitemger, dil-i nâlâna, dokunma
Hicr âlemidir etdiğin, efgâna, dokunma
Ey tîğ-i elem, yâreledin cismimi, bâri
Cânânıma, nezr eylediğim câna, dokunma

Türkçe karşılığı

Ey zâlim felek, ağlayan gönlüme dokunma.
Ayrılık acısından ettiğim feryada dokunma.
Ey elem kılıcı, hadi bedenimi yaraladın; hiç olmazsa sevgiliye adadığım canıma dokunma.

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Ey çerh-i sitemger dil-i nalana dokunma

Kâni Karaca

Kani KARACA-Ey Çerh-i Sitemger Dil-i Nalana Dokunma (HİCAZ)R.G.

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha Şen Sancakoğlu - Ey çerh-i sitemger dil-i nalana dokunma

Notası

Ey çerh-i sitemger, dil-i nâlâna, dokunma notası - 1
Ey çerh-i sitemger, dil-i nâlâna, dokunma notası - 2

Bir yanıt yazın