Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Nevâ makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Ey gonca dehen âh-ı seherden hazer eyle
Âyine-i mihr-i ruhunu bî-keder eyle
Ey bülbül-i hoş-lehcegezüb nağme-ser-âyâ
Her kûşedesad cilve-nümâ işveler eyle
Ey gonca ağızlı, sabahın âhından sakın

Türkçe karşılığı
Yanaklarının güneş gibi ışıltılı aynasını kederden uzak tut
Ey tatlı dilli bülbül, baştan ayağa nağmelerle gezip, her köşede yüzlerce cilveli edalar göster

Video yorumları

Orhan SaygıcıNey taksimi: Ali Sezayi Balakbabalar

Orhan SAYGICI-Ey Gonca Dehen Âh-ü Seherden Hazer Eyle (NEY TAKSİMLİ) (NEVA)R.G.

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Ey gonce dehen ah-ı seherden hazer eyle

Zekâi Tunca

Ey Gonca Dehen Ah-ı Seherden Hazer Eyle (Neva)

Notası

Ey gonca dehen âh-ı seherden hazer eyle notası - 1
Ey gonca dehen âh-ı seherden hazer eyle notası - 2

Bir yanıt yazın