Zeki Altun

Eserin künyesi

Bestecisi: Zeki Altun
Güfte şairi: Kelâmî Mustafa Efendi (Odabaşı Dergâhı Şeyhi)
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: İlâhî formu

Sözleri

Ey gönül bakma cihâne
Gün gelir seyrân gider
Durma ağla gözlerim
Bu kafesden cân gider

Sağlığı sen bil ganimet
Gönlünü Allah’a ver
Çağrılır kabre girersin
Sonra bu meydân gider

Sıdk ile Allah’a kul ol
Mal ü dünyâ fitnedir
Bir kefen giyip gidersin
Servet ü sâmân gider

Uyma gel ehl-i zamâne
Çokça sohbet eyleme
Çünkü onlar ehl-i Hakk’a
Her cihetle yan gider

Cümle halk ehl-i seferdir
Devr-i Adem’den beri
Pençe-i mevte takılmış
Günde bin kervan gider

Hazır ol mevte Kelâmî
Gâfil olma bir nefes
Dost gider düşman gider
Ağyar gider ihvân gider

Video yorumları

İbrâhim Suat Erbay

İbrahim Suat Erbay-Ey gönül bakma cihâne

Türk Sanat Müziği Korosu

Ey Gönül Bakma Cihâne Nihavend İlahi

Elif Ömürlü Uyar

Elif Ömürlü Uyar - Ey Gönül Bakma Cihâne

Notası

Ey gönül bakma cihâne notası

Bir yanıt yazın