Ey nihâl-i işve bir nevres fidânımsın benim

Eserin künyesi

Bestecisi: Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa
Güfte şairi: Şeyh Gâlip Dede
Makâmı: Muhayyer sünbüle makâmı
Usûlü: Şarkı devr-i revânı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey nihâl-i işve bir nevres fidânımsın benim
Gördüğüm günden beri hâtır-nişânımsın benim
Ben ne hâcet kim diyem rûh-i revânımsın benim
Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Ey nihâl-i işve bir nevres fidânımsın benim

Hasan Eylen

HASAN EYLEN - Ey Nihâl-i İşve Bir Nevres Fidânımsın Benim

Nevâl Güleç

Ferahnâk Şarkı - Ey Nihâl-i İşve Bir Nevres-fidânımsın Benim

Notası

Ey nihâl-i işve bir nevres fidânımsın benim notası

Bir yanıt yazın