Hasan Eylen

Ses sanatçısı ve koro şefi Hasan Eylen, Ankara’da dünyâya gelmiştir. Babası bir halk ozanı olan Âşık Hasan Eylen’dir. Ona bu isim daha annesinin karnında iken, babasının genç yaşta vefat etmesinden dolayı verilmiştir.

İlkokulu, ortaokulu Ankara’da, liseyi ve yüksekokulu İzmit’te tamamlamıştır. Musikiye ilgisi, lise yıllarında İzmit musiki cemiyetinde başlamış, daha sonraki yıllarda kendini yetiştirmek için değişik topluluklarda çalışmıştır.

Askerliğini 1982 yılında kısa dönem yapmış, 1983 – 1984 – 1985 yıllarda T.R.T. Ankara Radyosunun açmış olduğu ön dinleme sınavlarında başarılı olmuştur.

1986 yılında T.R.T. Erzurum Radyosunun açtığı yetişmiş ses sanatçısı sınavını kazanarak, profesyonel sanat hayâtına başlamıştır.

Erzurum Radyosunda görev yaptığı 5 yıllık sürede, yine kurumun Erzurum Radyosu Türk sanat müziği koro şefliği için açtığı şeflik sınavda da başarı göstererek, 1989 – 1991 yıllarında koro şefliği görevini, ses sanatçılığı ile birlikte sürdürmüştür.

1991 yılında Ankara radyosuna ses sanatçısı olarak naklen atanmış, 1995 yılında “Gençlerle Türk Sanat Müziği” programında, 1996 yılında “Dilek Pınarı” adında televizyon programında şeflik görevinde bulunmuştur.

1991 yılında Ankara Radyosu için açılan şeflik sınavında da başarılı bulunan Hasan Eylen, çeşitli radyo ve televizyon programlarında ses sanatçılığının yanı sıra, şeflik görevini de sürdürmektedir.

Radyoda Beraber ve solo şarkılar – Fasıl gibi programlarda şeflik yapan Hasan Eylen, yakın zamana kadar televizyonda “Yıldızların Altında” ve “Bir Sevdâdır Şarkılar” adlı Türk Sanat Müziği programlarında şeflik yapmıştır.

Radyo ve televizyon görevlerine, amatör korolardaki Türk musikisine gönül vermiş musiki sevdâlılarına bu müziği öğretmek, sevdirmek ve tanıtmak amacıyla hizmet vermeye devam eden Hasan Eylen’in, Gözde ve Özhan adlarında iki çocuğu vardır.
Kaynak: hasaneylen.com

Bir yanıt yazın