Şâkir Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Şâkir Ağa
Makâmı: Ferahnâk makâmı
Usûlü: Ağır aksak semaî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey şâh-ı melek, hûy kadd-i bâlâ-yı ferahnâk
Vechinde muharrer senin, imzâ-yı ferahnâk
Teşrif-i kudûmun, şerefefzâ-yı ferahnâk
Cennet gibidir, işte bu nev-câ-yı ferahnâk

Ferahnâk: Neş’eli, sevinçli.

Türkçe karşılığı

Ey melek huylu şah, sevinç veren yüce boylu ferahnâk’in imzası senin yüzünde yazılıdır.
Ayak basarak teşrifin, ferahnâk’in artan şerefidir.
İşte bu yeni ferahnâk’in mekânı, cennet gibidir.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Ey Şâh-ı Melek Huy Kadd-i Bâlâ-yı Ferahnâk (FERAH NAK)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

FERAH NAK-Ey Şâh-ı Melek Huy Kadd-i Bâlâ-yı Ferahnâk (M.Doğan DİKMEN)R.G.

Notası

Ey şâh-ı melek, hûy kadd-i bâlâ-yı ferahnâk notası - 1
Ey şâh-ı melek, hûy kadd-i bâlâ-yı ferahnâk notası - 2

Bir yanıt yazın