Ey şûh-i cefâ pîşe bırak vaz-ı cefâyı şarkısı

Sözleri

Ey şûh-i cefâ pîşe bırak vaz-ı cefâyı
Vazgeç bu sitemden takın etvâr-ı vefâyı
Güldür güzelim bizleri ağlat hüsemâyı
Sâyende senin tâ sürelim zevk u safâyı

Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın
Cânlar yakacak âteş-i sûzân olacaksın
Bilmem ne zaman derdime dermân olacaksın
Çağın geçecek sonra peşîmân olacaksın

Eserin künyesi

Beste: Hacı Ârif Bey
Güfte: Mehmet Sâdi Bey
Makam: Uşşak makamı
Usûl: Sengin semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Ey Şûh-i Cefâ Pişe Bırak Vâz'ı Cefâyı (UŞŞAK)R.G.

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha Şen Sancakoğlu - Ey şûh-i cefâ pîşe bırak vaz-ı cefâyı

Muazzez Abacı

Ey Şuh-i Cefa-Pişe Bırak Vaz-ı Cefayı

Notası

Ey şûh-i cefâ pîşe bırak vaz-ı cefâyı notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...