Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey şûh-i cefâ pîşe bırak vaz-ı cefâyı
Vazgeç bu sitemden takın etvâr-ı vefâyı
Güldür güzelim bizleri ağlat hüsemâyı
Sâyende senin tâ sürelim zevk u safâyı

Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın
Cânlar yakacak âteş-i sûzân olacaksın
Bilmem ne zaman derdime dermân olacaksın
Çağın geçecek sonra peşîmân olacaksın

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Ey Şûh-i Cefâ Pişe Bırak Vâz'ı Cefâyı (UŞŞAK)R.G.

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha Şen Sancakoğlu - Ey şûh-i cefâ pîşe bırak vaz-ı cefâyı

Muazzez Abacı

Ey Şuh-i Cefa-Pişe Bırak Vaz-ı Cefayı

Notası

Ey şûh-i cefâ pîşe bırak vaz-ı cefâyı notası - 1
Ey şûh-i cefâ pîşe bırak vaz-ı cefâyı notası - 2

Bir yanıt yazın