Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Şehnâz makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey verd-i rânâ, şûh-i melek-veş
Hüsn ü cemâlin, gâyetle dilkeş
Mümkün değildir, bulmak sana eş
Yakdın derûnum, mânend-i âteş

Türkçe karşılığı

Ey güzel gül, melek gibi güzel sevgili.
Güzelliğin ve yüzün son derece gönül çekici.
Sana bir benzer bulmak mümkün değildir.
Kalbimin derinliklerini ateş gibi yaktın.

Video yorumları

Çağatay Azkur

Ey Verdi Rana Şuhi Melekveş

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM-Ey Verd-i Rânâ Şûh-i Melek-veş (ŞEHNAZ)R.G.

Dîdâr Aliye Koyuncu

Didar Aliye KOYUNCU-Ey Verd-i Rânâ Şûh-i Melek-veş (ŞEHNAZ)R.G.

Notası

Ey verd-i rânâ, şûh-i melek-veş notası

Bir yanıt yazın