Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş şarkısı

Sözleri

Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş
Hüsn ü cemâlin gâyetle dilkeş
Mümkün değildir bulmak sana eş
Yakdın derûnum mânend-i âteş

Türkçe karşılığı:
Ey güzel gül, melek gibi güzel sevgili.
Güzelliğin ve yüzün son derece gönül çekici.
Sana bir benzer bulmak mümkün değildir.
Kalbimin derinliklerini ateş gibi yaktın.

Eserin künyesi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Şehnâz makamı
Usûl: Aksak semaî usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Çağatay Azkur

Ey Verdi Rana Şuhi Melekveş

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM-Ey Verd-i Rânâ Şûh-i Melek-veş (ŞEHNAZ)R.G.

Dîdâr Aliye Koyuncu

Didar Aliye KOYUNCU-Ey Verd-i Rânâ Şûh-i Melek-veş (ŞEHNAZ)R.G.

Notası

Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...