Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş

Bestesi Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi‘ye ait olan, şehnâz makâmı, aksak semâî usûlündeki şarkı.

Sözleri

Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş
Hüsn ü cemâlin gâyetle dilkeş
Mümkün değildir bulmak sana eş
Yakdın derûnum mânend-i âteş

Türkçe karşılığı
Ey güzel gül, melek gibi güzel sevgili.
Güzelliğin ve yüzün son derece gönül çekici.
Sana bir benzer bulmak mümkün değildir.
Kalbimin derinliklerini ateş gibi yaktın.

Video yorumları

Çağatay Azkur

Ey Verdi Rana Şuhi Melekveş

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM-Ey Verd-i Rânâ Şûh-i Melek-veş (ŞEHNAZ)R.G.

Dîdâr Aliye Koyuncu

Didar Aliye KOYUNCU-Ey Verd-i Rânâ Şûh-i Melek-veş (ŞEHNAZ)R.G.

Notası

Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş notası

Yorumunuz