Yesâri Âsım Arsoy

Eserin künyesi

Bestecisi: Yesâri Âsım Arsoy
Makâmı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Fâriğ olmam meşreb-i rindâneden
Yüz çevirmem nâfile peymâneden
Bezmedikçe hâlet-i mestâneden
Çıkmam Allah, etmesin meyhâneden

Hem-dem oldukça müheyyâ ney rebâb
Gam yemem âlem bile olsa harâb
Olmadan şartımca sermest-i şarâb
Çıkmam Allah, etmesin meyhâneden

Video yorumları

Müzeyyen Senar

Müzeyyen Senar - Fariğ Olmam (1977)

Recep Birgit

Recep Birgit - Fariğ olmam meşreb-i rindâneden

Emel Sayın

Eylül Turan

Eylül TURAN-Fariğ Olmam Meşreb-i Rindaneden (Peşrevli) (HÜSEYNİ)R.G.

Notası

Fariğ olmam meşreb-i rindâneden notası

Bir yanıt yazın